Ellen cares for Africa

Ellen cares for Africa

Het steunen/optuigen van projecten die voorzien in de basisbehoeften van de lokale Afrikaanse bevolking, waarbij water- en voedselvoorzieningen, evenals onderwijs centraal staan.

Uw hulp

De organisatie

Ellen cares for Africa is in 2022 opgericht met doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Afrikaanse bevolking. De initiatiefneemster voor de stichting, Ellen Jansen, heeft zelf veel van haar persoonlijkheid te danken aan haar reizen naar dit continent. Zij vond het nu tijd om iets terug te doen. Basisbehoeften als water, voedsel en onderwijs voor kinderen die in de westerse wereld vanzelfsprekend zijn, vormen in dit deel van de wereld vaak een grote bron van onzekerheid. Nu Ellen Jansen werkt aan een groot succes van haar boek, ziet zij de mogelijkheid om projecten in Afrika op te zetten. Hierbij zal de eerste focus liggen op Kenia, waar zij lang gewoond heeft.

Doelstelling:

Het steunen/optuigen van projecten die voorzien in de basisbehoeften van de lokale Afrikaanse bevolking, waarbij water- en voedselvoorzieningen, evenals onderwijs centraal staan. De stichting zorgt ervoor dat de middelen daadwerkelijk belanden bij de lokale bevolking zelf en ziet hier nauwlettend op toe.

Doelgroep:

De Afrikaanse bevolking in het algemeen, m.n. de probleemgebieden waar water- en voedselvoorzieningen een issue vormen. Daarnaast specifiek de nieuwste generaties Afrikanen, voor wie onderwijs een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn.

Werkgebied:

Het Afrikaanse continent, waarbij in eerste instantie de focus m.n. zal liggen op Kenia, gezien het verleden dat de initiatiefneemster met dit bijzondere land heeft.

Algemene gegevens:

Stichting Ellen cares for Africa

Burgemeester Janssenstraat 8

6191 JC Beek

E-mail: info@ellencaresforafrica.nl

KVK nr: 876 410 97

RSIN: 8643 596 03

 

Bestuursleden stichting:

Ellen Jansen, Voorzitster

Hans Heijnen, Secretaris

Lucas Janssen, Penningmeester

* De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, anders dan onkostenvergoedingen.

Verander vandaag een leven

Stichting die opkomt voor betere leefomstandigheden in Afrika, waarbij water- en voedselvoorzieningen, evenals scholing centraal staan.

Hoe kan ik helpen?